Pomoc pre OZ Esther

OZ Esther v Hlohovci má pekné vianoce. Koncom roka sa nám podarila rozbehnúť spolupráca so spoločnosťou Tesco a tu je jedna z pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. 18.12. sme im spolčne so zástupcami Tesco priniesli plné krabice hračiek a Vianoce budú mať o to krajšie.