Pomoc v hodnote viac ako 3 tisícky…..

Tento rok sme okrem iného pomohli centrám včasnej intervencie v Prešovskom a Žilinskom kraji. Táto pomoc nám príde ako veľmi dobre cielená, preto budeme v tom aj naďalej pokračovať.

Najbližšie už od 29.7. na jednej pekne akcii http://parasport24.com/index.php/media1/236-ps24-a-queen-beuty

Poďakovanie od jednej z mamičiek postihnutých detí:

Rada by som ešte raz poďakovala OZ Parasport24 v mene rodičovskej platformy detí s ŤZP za to, že sa téma „Podpora Včasnej Intervencie na SVK“ stala pre tento ročník Parasport24 Tour 2016 pre vás a celý TEAM športovcov Vašou nosnou témou.

Ďakujem tiež za sprostredkovanie finančných darov, ktoré šli do CentierVI, ktoré ste míňali pri jednotlivých etapách Vašej TOUR. Celková suma 3.310,-Eur, bude efektívne a konkrétne použitá a naše rodiny budú prinášať dôkazy pri možnostiach diagnostikovania a nácviku sluchu v Prešove, či tréningu alternatívnej formy komunikácie v Žiline.

Janka Lowinski

Platforma Rodičov detí s ŤZP

DSC_6640