Deviaty ročník najväčšej charitatívnej cyklistickej akcie na Slovensku „PARASPORT24 TOUR“ rozdalo pre hendikepovaných a sociálne slabším rodinám veci v hodnote 9 tisíc Eur

V uplynulom týždni sa vo vybraných slovenských mestách a obciach stretli už po deviaty raz všetci priaznivci cyklistiky, aby spoločnými silami upozornili na potrebu pomáhať zdravotne postihnutým ľudom, ich najbližším a sociálne slabším rodinám v odľahlejších kútoch Slovenska. Vďaka charitatívnemu rozmeru tohto jedinečného podujatia sa opäť raz podarilo vyzbierať finančnú čiastku na pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Zdroj foto: OZ Parasport24 / SOUL FOR SHOW 2016

Uplynulý ročník najväčšej charitatívnej cyklistickej akciesvojho druhu na Slovensku je dôkazom, že osudy ťažko skúšaných ľudí nám nie sú ľahostajné. Držiac sa hlavného motta akcie Pomôžme tým, ktorí to potrebujú, si cyklistické podujatie vedúce naprieč sedemdesiatke obcí po celom Slovensku vychutnali nielen telesne postihnutí športovci, ale i viaceré známe osobnosti.

Do handbikov, ktoré pre zúčastnených zabezpečilo OZ Parasport24, zasadlo dovedna šestnásť hendikepovaných športovcov, avšak celkový počet bicyklujúcich účastníkov podujatia Parasport24 Tour bol až dvojnásobný. Svojou prítomnosťou ho totiž podporilo aj množstvo známych osobností z viacerých oblastí spoločenského a kultúrneho života. Tento rok patrí špeciálna vďaka speváčkam Celeste Buckingham, Kataríne Landlovej a Kristíne, moderátorke Adele Banášovej, „nováčikovi“ podujatia – speváčke a divadelnej herečke Sime Martausovej, či skupinám Gladiátor a Polemic.

Prítomných návštevníkov zabávali aj majsterky slova Bibiana Ondrejková spolu s hereckou kolegyňou Zuzanou Vačkovou, mužské osadenstvo zastupovali obľúbené tváre z televíznej obrazovky Ján Mečiar, Marián Lechan a Samuel Migaľ.

Tento rok sa bicyklovalo najmä pre Centrá včasnej intervencie

Tohtoročná benefičná cyklistika Parasport24 Tour 2016 bola venovaná predovšetkým Centrám včasnej intervencie. Centrá včasnej intervencie sú inštitúcie, ktoré poskytujú služby včasnej intervencie rodinám, kde sa narodilo a vyrastá dieťa s diagnostikovaným alebo indikovaným zdravotným znevýhodnením, a to od narodenia či zistenia zaostávania vo vývoji až po siedmy rok jeho života. „Služby týchto centier sú poskytované komplexne. Na potrebách dieťaťa a celej jeho rodiny pracuje tím odborníkov (fyzioterapeut, špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník…). Uvedomujeme si, aké náročné je fungovanie týchto inštitúcií, a to nielen z finančného hľadiska. Preto sme sa rozhodli podporiť ich,“ objasňuje hlavný zámer dobročinného športového podujatia Parasport24 Tour jeho organizátor Miroslav Buľovský a zároveň dodáva: „Vzhľadom k tohtoročnej trase pelotónu bola naša pomoc sústredená do centier, ktoré sa nachádzajú v Prešove a v Trenčíne a zároveň rodinám z prešovského a trenčianskeho kraja, ktorým tieto centrá pomáhajú.“ Miroslav Buľovský odovzdal tiež symbolický šek na nákup techniky do sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ten prevzala PhDr. Elena Nekorancová z oddelenia sociálnej pomoci TSK: „V našich zariadeniach je viac ako 2100 klientov s telesným alebo mentálnym postihnutím a táto suma bude použitá na nákup techniky, ktorá pomôže

ľuďom s akýmkoľvek hendikepom začleniť sa do bežného života, čo je aj cieľom a poslaním poskytovania sociálnych služieb,“ uviedla s poďakovaním organizátorom.

Ako prezrádza Miroslav Buľovský z OZ Parasport24„Projekt vedúci naprieč Slovenskom vznikol, pretože chceme pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Spočiatku pomoc smerovala iba jednotlivcom, ktorých vracia šport späť do života. Začali sme rozdávať pomoc sociálne slabším, ktorú nám poskytli partneri, prípadne prostriedky získavame vlastnými aktivitami – napríklad organizovaním charitatívnych koncertov. Už teraz pripravujeme ďalší dobročinný koncert vo februári budúceho roka a samozrejme aj jubilejný 10. ročník tour.“ Ten sa uskutoční na prelome mája a júna 2017 a všetci ste naň srdečne pozvaní.

Atmosféru uplynulého ročníka Parasport24 Tour si môžete pozrieť

O občianskom združení PARASPORT24

OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných ľudí, ktorí majú ako jednotlivci obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Prostredníctvom športu tak občania so zdravotným postihnutím získavajú lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života.