OZ Esther v Hlohovci má pekné vianoce. Koncom roka sa nám podarila rozbehnúť spolupráca so spoločnosťou Tesco a tu je jedna z pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. 18.12. sme im spolčne so zástupcami Tesco priniesli plné krabice hračiek a Vianoce budú mať o to krajšie. 

Veľké ďakujem patrí pánovi riaditeľovi Róbertovi Fekete, personálnej manažérke Štefanii Kadylakovej, ktorí okamžite neváhali a po vzhliadnutí našich aktivít aj takýmto činom prispeli pre ľudí, ktorým Parasport24 pomáha.

Veľké Ďakujem celej spoločnosti Tesco aj v mene OZ Esther.

mb