Podarilo sa nám podporiť handicapovaných

……….. tak sme to zvládli, prešli sme cez Slovensko za 5 dní vyše 400 kilometrov a ,,vybicyklovali,, sme 3 handbiki pre občianske združenie Parasport24 a centrum Ligda.