Neexistujú malé a veľké projekty, ale malé a veľké nadšenia. Pri práci v neziskovom sektore je veľmi jednoduché nadchnúť sa pre spoločnú myšlienku. A keď sa ňou pomáha niekomu, kto to skutočne potrebuje spájanie sa je úplne prirodzené.

V príbehu rodiny, Sivákovcov z Hubovej, sa spojili dve silné organizácie. Regionálna nezisková organizácia Komunitná nadácia Liptov (KNL), ktorá pomáha riešiť najpálčivejšie problémy v regióne Liptov a Parasport24, ktorá sa už viac ako 10 rokov venuje pomoci handicapovaných jednotlivcom s obmedzenými podmienky na získavanie finančných prostriedkov.

Janko Sivák, 16 ročný mladý muž, ktorý žil úplne bežný život a navštevoval 9. ročník ZŠ v Hubovej, aktívne športoval a bol členom obecného futbalového klubu. 23.02.2015 sa jeho život však zmenil. Na detskom oddelení v Ružomberskej nemocnici mu diagnostikovali podozrenie na nádor. Jeho rodina ho tam doniesla so silnými bolesťami hlavy, ktoré lekári odmietli akceptovať a urobiť CT vyšetrenie hlavy. Odbíjali rodinu slovami: „vraj si chce predĺžiť prázdniny“. Až na naliehanie matky sa veci pohli a dostali sa až na DFNsP v Banskej Bystrici na detskú onkológiu, kde Jankovi potvrdili 5 cm zhubný nádor spánkového laloka (pleomorfný xantoastrocytom s anaplastickou prestavbou III. stupňa.). Hneď v marci absolvoval náročnú operáciu mozgu, ale nádor sa nepodarilo vybrať celý. Po operácii nastúpil na chemoterapiu súčasne s rádioterapiou až do mája 2015. Počas tejto liečby bol neustále v nemocnici a domov za rodinou chodieval len cez víkendy. Po mesačnej pauze nasadili lekári ročnú udržiavaciu liečbu tabletkovou chemoterapiou, chemoterapiou do žily a rovno do miechy. Táto liečba skončila 31.7.2016, ale nádor sa nepodarilo odstrániť. Stále ma Janko v hlave 2×2 cm zvyšného nálezu. Existujúce štandardné terapeutické postupy, ako je chirurgické odstránenie nádorov, chemoterapia a rádioterapia, stále nedokážu zabezpečiť úplnú elimináciu nádorového ochorenia. Navyše, rakovinové bunky, napriek aplikovanej terapii, stále vykazujú vysokú schopnosť uniknúť spod dohľadu imunitného systému, čo vedie k častým relapsom nádorových ochorení.

Nádej do ich života prišla s Imunoterapiou, ako novou možnosťou liečby onkologických ochorení – liečbe kmeňovými bunkami. Cieľom imunoterapie je prinútiť imunitný systém pacienta rozpoznávať rakovinové bunky, ako nebezpečenstvo, a toto ako celok odstrániť prostredníctvom plne funkčných buniek imunitného systému. Správne načasovanie imunoterapie je pri liečbe onkologických ochorení jedným z kľúčových faktorov jej úspešnosti. Liečba pozostáva z odberu periférnej krvi pacienta a následnej kultivácie protinádorových buniek, ktoré sa intravenózne aplikujú po cca 11 – 14 dňoch. Laicky povedané táto liečba nelieči nádor, ale podporuje imunitu, aby zdravé bunky ničili tie nádorové. Nie každý je však vhodný pacient pre túto liečbu. Primárka Mgr. Renáta Mihályová, MBA zo zdravotnícko-poradenskej spoločnosti Blue Horizon International, ktorá disponuje najnovšou technológiou v liečbe kmeňovými bunkami, potvrdila, že Janko je vhodný pacient pre túto liečbu. Spoločnosť so svojimi partnermi vo svete bezpečne a účinne vyliečila už vyše 2 500 pacientov.

Rodina preto neváha a chce využiť každú možnosť, ktorá by zachránila život ich syna. Liečba je však veľmi finančne náročná. Janko potrebuje absolvovať tri imunoterapie, pričom jedna stojí cca 15 tisíc EUR. Vzájomnou spoluprácou zdravotnícko-poradenskej spoločnosti Blue Horizon International a Parasport24 sa už podarilo nakumulovať zdroje na dve terapie. Stále je však potrebné získať chýbajúcich cca 12 tisíc EUR, o ktoré sa spoločne pokúšajú práve KNL a Parasport24. Janko, ako vhodný pacient, môže nastúpiť na terapiu ihneď. A preto veríme, že sa nám aj za pomoci vás podarí nakumulovať zvyšok potrebných prostriedkov. Pretože spoločne sa spojíme pre dobrú vec a pomôžeme jednej rodine, ktorá si našu pozornosť a pomoc zaslúži.

Číslo účtu pre túto zbierku je IBAN SK 850 900 000 000 035 178 468 7

Zatiaľ sa k zbierke pridali týto naši partneri a priatelia ( aktualizované 30.11.2016 ):

Spoločnosť Firo tour 3.000,-€

Zbierka s KNL 3.000,-€

Ivan Sirák 200,-€

Přemysl Boublik 200,-€

Dominika Šulková 50,-€

Zuzana Rajčanová 50,-€