PARASPORT24 sa riadi heslom „cestu nájdeme, alebo si ju urobíme“. A tak tomu bolo aj v tomto špecifickom roku, ktorý je poznačený pandémiou korona vírusu. Ani kríza nezabránila Občianskemu združeniu a jej šéfovi Mirovi Buľovskému pomáhať ľuďom s hendikepom a sociálne slabších rodinám.

Hneď v úvode roka usporiadalo Občianske združenie PARASPORT24 siedme  pokračovanie projektu Hudba bez bariér. Krásnu charitatívnu hudobnú show sa podarilo zorganizovať 3. marca, tesne pred uzavretím všetkých akcií kvôli pandémii.

„Mali sme vypredané, preto mohol výťažok z tohto projektu slušne pomôcť všetkým potrebným. Pomoc nešla tentokrát len sociálne slabším rodinám, či ľuďom s hendikepom. Ale prispôsobili sme sa aktuálnej situácii a pomáhali sme čeliť pandemickej situácii rôznym zdravotníckym zariadeniam, či ľuďom v celom kúte Slovenska. Pomohli sme celkovou sumou 35 tisíc eur. Osobne som chodil po celom Slovensku a roznášal som najmä rúška, a to  v stovkách na miesta, kde to bolo potrebné. Rúška sme skupovali, kde bolo možné. Získali sme aj doma ušité od dobrovoľníkov, za čo im srdečne ďakujeme,“ teší sa Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Na prelome apríla a mája sa PARASPORT24 pustil do unikátnej akcie. Podarilo sa mu vytvoriť virtuálny beh, do ktorého sa zapojili bežci zo šiestich krajín a získali tak vlastné financie na pomoc iným. Tradícia charitatívneho Floriánskeho behu bez bariér zostala zachovaná aj v časoch koronakrízy, Aj z tejto virtuálnej akcie mohlo občianske združenie pomáhať na 13-tom ročníku charitatívnej akcie PARASPORT24 tour. Cyklistický pelotón zložený z hendikepovaných športovcov a známych osobností odštartoval 31. mája a skončil sa 3. júna vo Vršateckom Podhradí. Naprieč trenčianskym krajom pomáhali hendikepovaným a sociálne slabým aj Zuzana Vačková, Danka Barteková, Jakub Petraník a po prvýkrát Juraj Bača.

„Cyklistický pelotón prešiel desiatky kilometrov. Už dlhé roky má status najväčšej športovo-charitatívnej akcie na Slovensku. Tentokrát sme vymysleli skrátenú verziu kvôli koronakríze. Pomoc bola značná a to najmä v Trenčianskom kraji v hodnote takmer 25 tisíc eur,“ konštatuje Miroslav Buľovský.

3. októbra usporiadal PARASPORT24 ďalšiu skvelú charitatívnu akciu. Zabehať si na Turčiansky beh v Žabokrekoch pri Martine prišlo takmer 350 bežcov. Bežalo sa 5 alebo 10 kilometrov v prekrásnej prírode Turčianskej kotliny. Víťazom sa stali všetci – každý účastník totiž dostal tričko a medailu, a to z rúk hendikepovaných členov združenia. Výťažok bol spolu takmer 10 tisíc eur, ktorý pomáha ďalším osobám, čo pravidelne zdieľame na našej FB stránke Parasport24 – https://www.facebook.com/Parasport24