V roku 2018 sme prijímateľom finančných prostriedkov z rozpočtu ministerstva, resp. žiadame o ich poskytnutie. Preto na základe zákona č. 440/2015 Z. z., § 99, ods. 2, budeme informovať o všetkých náležitostiach dotácie z min. školstva SR.

Poskytnutá dotácia a jej vyúčtovanie
v roku 2018: 33.000,- € ná účte Parasport24 – príjmateľ k 21.5.2018 vyplatené 50%