Veľké ďakujem patrí divákom z Liptovského Mikuláša, ako aj interpretom, ktorí urobí krásny emotívny program v 7. pokračovaní nášho projektu pod názvom Hudba bez bariér..

Som veľmi rád, že sa nám podarilo vydržať ťažšie začiatky tohto projektu a dnes môžeme hovoriť o úspechu tejto akcie, ktorá nám prináša financie, aby sme mohli plniť naše ciele OZ Parasport24, a zároveň tak pomáha už priamo na samotnej akcii, ale aj po nej“ (Miroslav Buľovský – predseda OZ Parasport24).

Priamo na akcii sa daroval šek v hodnote 1500€ Erikovi Mackovi, ktorý má svoj silný životný príbeh a dodnes sa „pasuje“ s ťažkou životnou situáciou. Sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť tomuto človeku, ktorého si vybrala sociálna komisia mesta Liptovský Mikuláš.

Opäť sa nám potvrdila skvelá spolupráca s vedením mesta Liptovský Mikuláš, a to najmä vďaka ich dotácie pre tento koncert – vytvorenie skvelých podmienok v ich priestoroch Domu kultúry a v neposlednom rade aj skvelá spolupráca so šéfkou kultúry a športu pre mesto Liptovský Mikuláš p. Dankou Guráňovou.

Tento projekt bude pokračovať opäť, a to 13.10.2020. Na tento dátum si našu akciu objednalo mesto Spišská Nová Ves a už čoskoro verejnosti „odhalíme“ aj mená interpretov, ktorí budú súčasťou tohto projektu.

Ďakujeme.