Ukážky služobnej kynológie či užitočnej sebaobrany, ukážka zadržania páchateľa, riešenie rukojemníckej drámy – a ešte omnoho viac – jednoducho ukážky práce Polície SR si mohli zblízka pozrieť návštevníci Dňa Polície SR, ktorý sa konal 12. septembra na Námestí A. Hlinku v Žiline.

Počas celodenného programu si mohli návštevníci okrem iného zblízka pozrieť ťažkú techniku, využívanú pri zásahoch policajných jednotiek a nahliadnuť aj do historického vozidla Ministerstva vnútra SR privezeného na tento účel do Žiliny.

Deň Polície SR sa uskutočňuje každoročne pod záštitou Ministerstva vnútra SR. Špecifikom podujatia je, že sa koná každý rok v inom krajskom meste, aby mali príležitosť spoznať prácu strážcov zákona návštevníci zo všetkých kútov Slovenska. Počas podujatia mohli návštevníci klásť otázky priamo policajtom, najmä tí, ktorí sa zaujímajú o štúdium na Policajnej akadémii, či uvažujú o vstupe do Policajného zboru SR.

Tohtoročný Deň Polície dostal sa konal v Žiline a na pestrý program sa prišli pozrieť prevažne žiaci okolitých škôl a tiež ich rodičia. V prestávkach medzi ukážkami policajnej práce vystúpili umelci, medzi nimi Martin Harich, Tomáš Bezdeda či Carmel Paradise. Celodenným programom sprevádzal herec Juraj Bača, ktorého mnohí fanúšikovia poznajú ako komisára zo slovenskej verzie známeho televízneho seriálu Komisár Rex. Návštevníci si mohli zabaviť tiež počas vystúpenia Folklórneho súboru Lieska a tanečnej skupiny Martico New Age.

„Atmosféra Dňa polície bola veľmi príjemná a uvoľnená, čo nás veľmi teší. Policajný zbor a jeho prácu si prišlo zblízka pozrieť veľa detí a zaujímali sa o všetko, čo s prácou súvisí. Veľmi sa im páčili ukážky práce policajných psov a policajtom kládli celý deň zvedavé otázky. Myslím, že v ten deň sa na námestí v Žiline zrodil vo viacerých detských hlavách sen, že jedného dňa budú policajtmi, “ hovorí na margo podujatia organizátor Miroslav Buľovský, šéf OZ Parasport24. „Priebeh akcie by som zhodnotil na výbornú, pretože keď chcete robiť dobré veci, musíte ich robiť s dobrými ľuďmi a ja mám okolo seba vždy tím skvelých ľudí. Veľká vďaka patrí moderátorovi Jurajovi Bačovi, a samozrejme bez produkcie pod taktovkou Lucie Fazekašovej by to taktiež nebolo ono,“ dodáva.

Občianske združenie Parasport24 dlhoročne organizuje najväčšie športovo – charitatívne podujatie na Slovensku, charitatívnu cyklistiku Parasport24 tour a tiež benefičné koncerty Hudba bez bariér. Popri pravidelných dobročinných projektoch OZ Parasport24 sa teda Deň polície stal príjemnou a zaujímavou zmenou v tohtoročných pracovných aktivitách občianskeho združenia. „S políciou SR má naše OZ dlhoročné dobré vzťahy. Našu cyklistiku Parasport24 Tour organizujeme už 12 rokov a polícia vždy nám zabezpečuje profesionálny doprovod, keďže nám pelotón prechádza naprieč celým Slovenskom v plnej premávke. Okrem Parasport24 Tour organizujeme každý rok Hudbu bez bariér, ktorú si prišiel pozrieť ako divák aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Aurel Gonščák. Na základe toho bolo naše OZ oslovené, aby sme zorganizovali žilinský Deň Polície, keďže naše OZ je v Žiline doma. Veríme, že Polícia SR a Ministerstvo vnútra bolo s priebehom podujatia spokojné. Ak sa im páčila naša práca, naše OZ sa bude tešiť aj z dlhodobej príjemnej spolupráce.“

Slová Miroslava Buľovského potvrdil aj policajný riaditeľ „Môžem vyjadriť len spokojnosť so spoluprácou s pánom Buľovským z OZ Parasport 24 pri prípravách a organizovaní Dňa Polície v Žiline. Do aktivít OZ Parasport 24 som nahliadol po vymenovaní do funkcie riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Žiline, ich aktivity a myšlienka podpory hendikepovaných ľudí ma nadchla natoľko, že som sa rozhodol osobne zúčastniť projektu – cyklistiky Parasport24 Tour. Následne som sa zúčastnil aj koncertu Hudba bez bariér, ktoré OZ Parasport 24 na pomoc hendikepovaným organizuje. Aj to bol dôvod, prečo som sa rozhodol osloviť pána Buľovského a požiadať ho o spoluprácu pri organizovaní Dňa polície, najmä a hlavne po kultúrnej stránke. Vystúpenia umelcov a najmä moderátor veľmi príjemne obohatili ukážky polície a výsledný efekt bol perfektný. Pozitívne ohlasy verejnosti sú toho jednoznačným dôkazom. V budúcnosti by som rád pokračoval v spolupráci s OZ Parasport24 a samozrejme som vždy ochotný a pripravený pomôcť a podporiť myšlienku podporiť ľudí, ktorí žijú medzi nami, chcú byť súčasťou bežného života, avšak bez pomoci by to mali veľmi ťažké.“