OZ Svetluška & Parasport24 spolu už po tretí krát urobili radosť tým ktorí to potrebujú. Mikuláš navstivil deti v krízovom centre Betánia Malacky, aj klientov s mentálnym postihnutím v n.o. Vstúpte.

Aj tento rok sme potesili mnohych -v spolupraci so spoločnostou Tesco na Kamennom námestí v Bratislave, ktorí nám zabezpečili darčeky pre tieto deti.

Touto cestou sa chceme poďakovať za skvelú spoluprácu Ľubici Barčíkovej a Róbertovi Fekete – Tesco, ako aj Lucke Hablovičovej – OZ Svetluška