11. ročník charitatívneho podujatia Parasport24 tour bude tento krát pomáhať športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko materiálne, formou dodania športových pomôcok. Tak isto aj finančne, formou darovacích šekov v hodnote niekoľko tisíc Eur.

Taktiež prispejeme sociálne slabším rodinám, ktoré  budú / sú vybraté na základe návrhov sociálnych komisií obcí a miest, cez ktoré cyklisticky pelotón prechádza a taktiež v hodnote niekoľko tisíc Eur.

Materiálnu pomoc pre športovcov Špeciálnych olympiád zabezpečili partneri Parasport24 a finančná pomoc je z výťažku charitatívneho koncertu Hudba bez bariér 2018, ktorý bol 23.3.2018

Odovzdávať bude aj jeden z interpretov koncertu Martin Harich.

Parasport24 tour 2018 / 11. ročník trasa:

2.6. 2018

Príchod do Žiliny v poobedňajších hodinách na hotel ………. 18:30 spoločný odchod autobusom do Martina za Jarkom, kde symbolicky odštartujeme 11. ročník akcie pri Jarkovi Tarabovi J

3.6. 2018

Žilina o 9:00 stretnutie so športovcami Special Olympic – Hričov – Považská Bystrica – Sverepec – Ladce – Dubnica nad Váhom – stretnutie so športovcami Special Olympic Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

4.6. 2018

Trenčianske Teplice – Trenčín – Bánovce nad Bebravou –  Žabokreky nad Nitrou – Partizánske

5.6. 2018

Partizánske, štart zo školy Radka Kaufmana  – Brodzany – Bošany – Oponice – Nitra – Šoporňa

6.6. 2018

Šoporňa  Mača – Šamorín X Bionic