V spolupráci s mestami a obcami budeme pomáhať ľuďom ktorí to potrebujú.
Našou cyklistikou nerobíme finančné zbierky, nepýtame, že potom dáme. My prídeme a rovno dáme tým čo to potrebujú.

Rodina z okresu poprad

Manželia sa vzorne starajú o troch synov. Matka zabezpečuje celodennú starostlivosť dvom dospelým synom – dvojičkám, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí (telesne aj mentálne) a sú odkázaní na vozíček. Tretí syn študuje. Otec z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu je toho času dlhodobo práceneschopný.

Alebo

Pani …….. je vdova a sama sa vzorne stará o šesť detí vo veku od 2 do 15 rokov. Pani je toho času na materskej dovolenke.

Poprad:

Pani sa stará o tri maloleté deti, ktoré jej boli zverené súdom do osobnej starostlivosti. V minulosti bola obeťou domáceho násilia, čo spôsobilo množstvo problémov, ktoré dokázala zvládnuť (alkohol, nezamestnanosť, zdravotné problémy detí). Pani je zamestnaná.

Orava:

Pomerne mladá rodina má 3 telesne postihnuté deti vo veku 9 – 15 rokov a sú odkázaní na pomoc druhým, keďže si deti vyžadujú väčšiu opateru.

Domáce spotrebiče aj zariadeniu pre bezdomovcov od nášho hlavného partnera Whirlpool  (Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, Levočská 51 Poprad)

Jednou z podporných sociálnych služieb, ktoré zariadenie poskytuje je aj bezplatné poskytovanie šatstva pre ľudí, ale aj rodiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Zbierku šatstva zamestanci zariadenia vykonávajú počas celého roka. Zabezpečením hygienických podmienok sa šatstvo následne čistí a distribuje. Práčka bude využitá na uvedený účel.

Toto je len niekoľko prípadov, ktorým naša cyklistika pomôže. Takto vidíme charitu my.

Pomáhame, radíme a inšpirujeme.

Mená jednotlivých rodín uvedieme až keď pomôžeme, po 8.6.

Tím Parasport24