Parasport24 a Vencouverský medajlista Pavol Hurajt gratulujú partnerovi Whirpool
k storočnici.Vážená spoločnosť Whirlpool!
Máte 100 rokov a my 5. V ponímaní života Vás musíme brať ako prastarého rodiča, ktorého my, aj keď len v predškolskom veku, vnímame ako bytosť oslavujúcu prekrásne jubileum. Aby ste sa mohli stať takými úspešnými, akými ste, museli ste si prejsť určite mnohými skúsenosťami, zážitkami, možno aj krízami, ale len silní prežívajú a spoločnosť Whirlpool je úspešná na celom svete. Prajeme Vám preto ďalších minimálne 100 úspešných rokov.

Pavol Hurajt
držiteľ bronzovej medaily v biatlone zo ZOH vo Vencouveri

„Srdečne blahoželám spoločnosti Whirlpool k tomuto významnému jubileu. Som veľmi rád, že som mal možnosť absolvovať prehliadku popradského závodu. Počas nej som sa utvrdil v tom, že ide o fabriku s excelentným výrobným systémom, ktorá sa zároveň stará o svojich zamestnancov. Do ďalších rokov prajem firme Whirlpool Corporation veľa nových úspechov a spokojných zákazníkov.“