Niekoľko záberov ako vnímame význam slova pomoc / benefícia / charita u nás v Parasport24.

Takto pomáhame my, pomáhajte s nami ďalej 😉

Dobrovoľný príspevok nám môžete poslať na SK3502000000002637295554

Zbierku vždy zverejníme na našom webe parasport24.com a kto z prispievateľov požiada o výpis zo zbierky, radi ho pošleme 🙂