Sme veľmi vďační za skvelú atmosféru našim partnerom, účastníkom, obciam a hlavne ľuďom, ktorým sme pomáhali. 

Platí to, že keď chceme robiť dobré veci, musíme ich robiť s dobrými a MY takých okolo seba máme 🙏❤