Veľa sa o nej hovorí, ale len málokto presne vie, čo inklúzia znamená. Pre zdravotne či mentálne postihnutých ľudí je však rozhodujúca, lebo prispieva k tomu, aby boli plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti. Združenie Špeciálne olympiády Slovensko preto začalo so vzdelávacím cyklom pre študentov stredných škôl, ktorý ma pomôcť priblížiť myšlienku inklúzie prostredníctvom športu mladým ľuďom. Ambasádormi 2. inkluzívnej talkshow o športe sa stali olympionička Jana Daubnerová (Gereková) a držiteľ Stanley Cupu Jiří Bicek

Šport je fenomén, ktorý spája ľudí bez rozdielu, chuť súťažiť a prežívať víťazstvá máme totiž všetci rovnakú. ,,V rámci tohto vzdelávacieho cyklu chceme študentom stredných škôl čo najlepšie vysvetliť význam a dôležitosť toho, čo znamená inklúzia pre zdravotne a mentálne postihnutých ľudí. Šport je podľa nás totiž tá najľahšia a najkrajšia cesta inklúzie,” hovorí Eva Gažová, autorka projektu inkluzívnych talkshow o športe. Prvú inkluzívnu talkshow zažila vyše stovka študentov už v októbri v Bratislave, druhá bola na Strednej odbornej škole na Ostrovského v Košiciach. ,,Podstatné je, aby sme dokázali prijať inakosť ľudí s hendikepom, brali ich ako seberovných a pomáhali si navzájom. Tento projekt ukazuje inklúziu z opačného uhla, že hendikepovaní športovci motivujú zdravé deti a mládež, aby športovali, z čoho sme nadšení,” dopĺňa Dušan Guľáš, predseda správnej rady Nadácie Slovenského olympijského výboru.

Poslanie inkluzívnej talkshow oslovilo aj našich úspešných reprezentantov. ,,Na športe je fascinujúce, ako dokáže spájať ľudí. Prekonávanie vlastných hraníc je veľká inšpirácia a hnací motor do života každého z nás,” povedala bývalá úspešná biatlonistka Jana Daubnerová (Gereková). Jiří Bicek, hokejový útočník a držiteľ Stanley Cupu, zasa porozprával o tom, aké miesto má v jeho živote šport a či chce odovzdávať svoje skúsenosti mladšej generácii. Organizátori plánujú pokračovať s ďalšími inkluzívnymi talskhow o športe aj budúci rok. ,,Som veľmi rád, že budeme šíriť osvetu zo života hendikepovaných ľudí spoločne s olympionikmi, ako aj športovcami združenia Špeciálne olympiády Slovensko. Naše združenie pomáha, spája a hlavne šíri myšlienku, že všetci sme si rovní,” uzavrel Miroslav Buľovský, prezident OZ Parasport24, ktoré je partnerom talkshow.