Zdraví a hendikepovaní sa najlepšie spoznávajú, keď spolu športujú

11. október 2017 Bratislava – Veľa sa o nej hovorí, ale len málokto presne vie, čo inklúzia znamená. Pre zdravotne či mentálne postihnutých ľudí je však rozhodujúca, lebo prispieva k tomu, aby boli plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti. Hnutie Special Olympics Slovakia sa preto rozhodlo začať so vzdelávacím cyklom pre študentov stredných škôl, ktorý ma pomôcť priblížiť myšlienku inklúzie prostredníctvom športu mladým ľuďom. Ambasádormi I. inkluzívnej talkshow o športe sa stali olympionici Martina Kohlová a Matej Beňuš.

 

Šport je fenomén, ktorý spája ľudí bez rozdielu, chuť súťažiť a prežívať víťazstvá máme totiž všetci rovnakú. ,,Preto začíname so vzdelávacím cyklom, v rámci ktorého chceme študentom stredných škôl čo najlepšie vysvetliť význam a dôležitosť toho, čo znamená inklúzia pre zdravotne a mentálne postihnutých ľudí. Šport je podľa nás totiž tá najľahšia a najkrajšia cesta inklúzie,” hovorí Eva Gažová, národná riaditeľka Special Olympics Slovakia. Prvú inkluzívnu talkshow zažila vyše stovka študentov zo Strednej odbornej školy na Ivánskej ceste a z gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. ,,Podstatné je, aby sme dokázali prijať inakosť ľudí s hendikepom, brali ich ako seberovných a pomáhali si navzájom. Tento projekt ukazuje inklúziu z opačného uhla, že hendikepovaní športovci motivujú zdravé deti a mládež, aby športovali, z čoho sme nadšení,” dopĺňa Dušan Guľáš, správca Nadácie Slovenského olympijského výboru.

Poslanie inkluzívnej talkshow oslovilo aj našich úspešných reprezentantov. ,,Bez váhania som prijala ponuku byť súčasťou tohto projektu, pretože šport sa dá naozaj robiť vo viacerých formách a prináša radosť nám všetkým. Prekonávanie vlastných hraníc posúva každého z nás,” povedala kajakárka Martina Kohlová, ktorej sa v auguste  narodila dcérka. Matej Beňuš, vodný slalomár a strieborný olympionik z Ria zasa porozprával o tom, aké miesto má v jeho živote šport a že je dôležité odovzdávať skúsenosti mladšej generácii. Organizátori plánujú pripraviť obdobné podujatie aj pre študentov v Košiciach ešte tento rok a budúci rok chcú pokračovať s ďalšími štyrmi inkluzívnymi talskhow o športe. ,,Som veľmi rád, že budeme šíriť osvetu zo života hendikepovaných ľudí spoločne s olympionikmi, ako aj športovcami Special Olympics Slovakia. Naše združenie pomáha, spája a hlavne šíri myšlienku, že všetci sme si rovní,” uzavrel Miroslav Buľovský, prezident OZ Parasport24, ktoré je partnerom talkshow.

 

Special Olympics Slovakia

Hnutie špeciálnych olympiád vzniklo na Slovensku v roku 1993 s cieľom poskytovať celoročný cyklus súťaží a tréningov v športových disciplínach ako atletika, plávanie, gymnastika, futbal, volejbal, cyklistika, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, tenis, stolný tenis, kolieskové korčule, pozemný hokej, boccia, krasokorčuľovanie a iné.

Združuje 42 klubov, 15 športových odvetví, 3 300 športovcov, 120 rodinných príslušníkov, 1 200 dobrovoľníkov. Special Olympics Slovakia je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského výboru.

Logo Special Olympics tvorí päť postáv v kruhu, ktorý reprezentuje svet. Postavy sú symbolom športovca, rodiča, trénera, podporovateľa a dobrovoľníka, lebo len vďaka spolupráci všetkých uvedených dokáže hnutie špeciálnych olympiád napĺňať svoj cieľ.