Ďalší vydarený projekt ,,Ako vnímať hendikep,,

Odpoveď na túto a mnohé ďalšie otázky dostalo opäť približne 3200  študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Odbor školstva a kultúry TSK spolu s našim OZa Krajským centrom voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK organizovalo prednášky ,,Ako vnímať hendikep“.

Boli určené stredoškolákom a čo najvhodnejším spôsobom sme priblížili život hendikepovaných ľudí tak, aby začali byť vnímaní ako bežní a zdraví ľudia.

Išlo o projekt, kedy počas deväťdesiatminútových prednášok účinkujúci s vtipom oboznámili prítomných s handikepom takým, aký naozaj je.

Prednáškové trojdnie  začalo  30. septembra v Kine Mier v Považskej Bystrici. Pokračovať bude 1. októbra  v Posádkovom klube Trenčín aj za účasti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku a ukončené bolo 2. októbra v Kine Baník Prievidza.

V každom dni sa konali dve prednášky, ktoré uvádzal Miroslav Bulovský manažér združenia Parasport24 a Zuzana Vačková, slovenská herečka.
Pozvanými hosťami boli Paulína Triščová, hendikepovaná maliarka, speváčka Katarína Landlová, iluzionista Radek Bakalář.

Reakcie študentov nás nesmierne dojal na našom FBi a tu sú niektoré z nich: