Parasport24 & Banská Bystrica,
Európska komisia vyhlásila v roku 1999 program podpory športových aktivít pre všetkých občanov Európskej únie, ktorého realizátorom je Asociácia európskych miest športu (ACES Europe). Ciele, ktoré ACES Europe sleduje v mestách, pýšiacich sa titulom Európske mesto športu, sú radosť z cvičenia, cieľavedomosť a chuť presadiť sa, zmysel pre komunitu, učenie sa fair play, zlepšenie zdravia obyvateľov.

Banská Bystrica splnila všetky kritériá stanovené Asociáciou a 14. júna 2016 dostala od  prezidenta ACES Europe, Gian Francesca Lupattelliho, potvrdzujúci list, ktorým získala ocenenie Európske mesto športu 2017. Od tohto dňa sa naše mesto stalo členom európskej rodiny športových miest. Sme mesto s bohatou športovou tradíciou a rok 2017 bude v Banskej Bystrici patriť hlavne športu pre všetkých a jeho propagácii na medzinárodnej i miestnej úrovni.

bb

Titul Európske mesto športu znamená pre Banskú Bystricu medzinárodné uznanie a zviditeľnenie na mape Európy. Na druhej strane nás zaväzuje k postupnému zvyšovaniu úrovne športovej a rekreačnej politiky mesta, k organizovaniu športu pre všetkých a špeciálnych programov podporujúcich integráciu obyvateľov prostredníctvom športu.

Jedným z takýchto podujatí určených zdravým i handicapovaným športovcom je 10. ročník športovo – charitatívnej cyklistickej akcie s názvom Parasport24 Tour. Banská Bystrica sa stane 30. mája 2017 miestom dojazdu jednej z cyklistických etáp naprieč Slovenskom a miestom veľkého charitatívneho koncertu Hudba bez bariér.

Je nám cťou, že mesto Banská Bystrica ako Európske mesto športu 2017 môže spolupracovať s organizátormi oboch podujatí, s občianskym združením Parasport24, a môže byť nápomocné pri ich technickom zabezpečení a propagácii. Hudba bez bariér bude príkladom prepojenia športu s umením, športovcov a umelcov s verejnosťou.