Odpoveď na túto a mnohé ďalšie otázky dostane po prvýkrát približne 3200  študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Odbor školstva a kultúry TSK spolu s Občianskym združením Parasport24 – klub hendikepovaných športovcov Slovenska a Krajským centrom voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK organizujú prednášky ,,Ako vnímať hendikep“.

Sú určené stredoškolákom a majú čo najvhodnejším spôsobom priblížiť život hendikepovaných ľudí tak, aby začali byť vnímaní ako bežní a zdraví ľudia.

Ide o prvý projekt svojho druhu, kedy počas deväťdesiatminútových prednášok účinkujúci s vtipom oboznámia prítomných s handikepom takým, aký naozaj je.

Prednáškové trojdnie  začne  30. septembra v Kine Mier v Považskej Bystrici. Pokračovať bude 1. októbra  v Posádkovom klube Trenčín aj za účasti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku a ukončí sa 2. októbra v Kine Baník Prievidza. V každom dni sa konajú dve prednášky, ktoré bude uvádzať Miroslav Bulovský manažér združenia Parasport24. Pozvanými hosťami sú Paulína Triščová, hendikepovaná maliarka, hendikepovaný Aleš Rauš, speváčka Katarína Landlová, iluzionista Radek Bakalář, či Zuzana Vačková, slovenská herečka.

Harmonogram podujatí:

utorok  30.09.2014

Kino Mier Považská Bystrica     9.00 – 10.30 hod       11.00 – 12.30 hod

streda   1.10.2014

Posádkový klub Trenčín               8.00 –   9.30 hod       11.00 – 12.30 hod

štvrtok    2.10.2014

Kino Baník Prievidza                9.00 – 10.30 hod       11.00 – 12.30 hod

zverejnené 24. septembra 2014

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/ako-vnimat-hendikep.html?page_id=165232