Od roku 2006 robíme projekty tak, aby sme pomáhali čo najlepšie a najefektívnejšie.

Všetko je vďaka sponzorom, ale aj akciám ktoré sami organizujeme a výťažok ide pre hendikepovaných a sociálne slabšie rodiny.

Prispieť možte aj vy jednotlivo ak sa Vám páči naša práca na náš účet SK73 0200 0000 0028 5733 3356

Na konci roku zverejníme prispievateľov tu na našej stránke.

Takúto formu pomoci sme spustili 25.4.2016 po žiadosti niekoľkých jednotlivcov, tak ak máte chuť, pridajte sa k ním.